Myra Barraza

Detail

Detail

10
2012
Oil paint on white felt
52 x 62 cm

Alternate Views

  • 10

  • 10 Detail

    Detail

  • 10 Detail

    Detail

  • 10 Detail

    Detail